La Piscina de la Marina i les dues sales de fitness

La realització de la Piscina de la Marina als terrenys del carrer Energia és també prioritària pel barri de la Marina i hauria de ser-ho pels que han decidit que de moment no es faci. Benvinguda la finalització i obertura del poliesportiu de la Marina al costat d'on s'hauria de fer la Piscina i les dues sales de fitness, malgrat l'evident retard i els problemes en la posada en funcionament d'aquest equipament. Un cop ja funcionant el poliesportiu, veiem aquest com una oportunitat per tractar de desencallar tant el tema de la Piscina i les sales de fitness, així com reclamar a la Generalitat un calendari per a la realització de la Residència de Gent Gran, que resta pendent en els mateixos terrenys del carrer Energia.

No estem d´acord en esperar al proper mandat municipal per fer la piscina, cal ja començar a fer coses i una seria com a mínim destinar diners per a la redacció del projecte al llarg del 2018 i així no haver d'esperar al 2019 o 2020 per iniciar la seva construcció.

Fa anys que venim demanant la realització del Poliesportiu i la Piscina, així al plenari del Districte del passat mes de desembre vam presentar una proposta en la que demanàvem la seva realització, que va ser aprovada per unanimitat i després al mes de març vam presentar el seguiment d'aquesta. Des del govern del Districte es diu que ja s'està invertint prou a la Marina i que calia prioritzar, que segons l'Institut Barcelona Esports el cost d'aquesta són 8 milions d'euros i que a més farà la competència a les Picornell.

Igualment pretenem que es desencalli la realització de la residència de gent gran prevista també als terrenys del carrer Energia que ha de fer la Generalitat. En aquest sentit vam presentar al plenari del passat mes de maig una proposició que va ser aprovada per unanimitat en la que demanàvem instar a la Generalitat a presentar un calendari de realització d'aquesta. La reserva de sòl hi és en els dos casos però el que cal és voluntat política.