Que es desencalli d'una vegada la construcció del nou camp de futbol de Magòria

Des del Partit Popular demanem que es desencalli d'una vegada la construcció del nou camp de futbol de Magòria, i així els equips i esportistes usuaris de l´antic camp puguin tornar al barri. A més, reclamem destinar un espai provisional a Can Batlló per a la realització de la pràctica esportiva que mitigui una mica el dèficit d´instal·lacions esportives als barris de Sants i Sants-Badal entre d'altres.

En el darrer plenari del Districte, vam presentar un Prec en el que demanàvem que s'informés  respecte a quines mesures i gestions ha fet o està duent a terme el Districte per tal de desencallar amb la Generalitat el tema de la construcció del nou  Camp de Futbol de Magòria, bé amb un acord de cessió o de compra. En la mateixa línia ho havíem presentat al desembre del 2014 i al febrer del 2015.

Igualment demanàvem que es convoqués a la major brevetat possible la Comissió de Seguiment de Can Batlló per continuar treballant el referent als equipaments previstos al planejament urbanístic de Can Batlló-Magòria, i dels que no hi ha cap notícia ni calendari previst

Respecte al camp de futbol, des del Districte es diu que s'està en negociacions amb la Generalitat i que pot haver un acord de cessió dels terrenys per 4 anys, i així poder fer una instal·lació provisional.

No veiem que sigui aquesta la solució  ja que imaginem el que passarà. Es farà una instal·lació esportiva provisional que no resoldrà les necessitats i acabarà sent definitiva o més enllà d'aquests 4 anys. Aquesta solució no comporta suficients garanties de que es faci el nou camp

La millor solució sembla que seria tancar amb Patrimoni de la Generalitat un acord de compra dels terrenys, a compte del que deu la Generalitat a la ciutat de Barcelona. D'aquesta manera manera es podria fer un bon projecte, que no només inclogués la construcció del nou camp, sinó fins i tot afrontar la construcció d'un pavelló poliesportiu a sota.