Reclamem la convocatòria urgent de la Taula de Mobilitat de La Marina

Des del Grup Municipal del PPC de Sants-Montjuïc reclamem la convocatòria urgent de la Taula de Mobilitat de La Marina tant per les informacions contradictòries que han aparegut darrerament als mitjans de comunicació envers el futur de la línia 9 de metro i al ramal de la línia-10, que és la part que afecta als barris de La Marina, com pel fet que fa mesos des de l'última reunió.

El més preocupant és que es continua sense tenir un calendari clar i real de quan arribarà el metro als barris de La Marina, en canvi sí se sap que arribarà a l'aeroport el febrer del 2016.  Els veïns fa mesos, van fer la proposta de que coincidint amb l'arribada del metro a l'aeroport, es posessin en funcionament dos o tres estacions del ramal de la línia-10 per donar servei als barris de La Marina i als treballadors i empreses de la Zona Franca. Des de la Generalitat i el seu Departament de Territori i Sostenibilitat es va dir que s'estudiaria aquesta proposta, juntament amb l'Ajuntament. A dia d'avui no en sabem res i el temps va corrent. Aquest és un altre dels motius pels quals creiem que és important convocar la Taula de Mobilitat i així poder explicar si s'ha pogut avançar en la concreció d'aquesta proposta. És necessari que tant l´ Ajuntament com la Generalitat expliquin en quin moment ens trobem.

Igualment reclamem  la convocatòria urgent de la comissió de seguiment de les obres de la coberta de les vies  de Sants. L'última reunió va ser a primers del  mes d'octubre i creiem que després dels darrers aconteixements envers Can Vies encara és més necessària aquesta convocatòria. És molt curiós que tota la zona que envolta a Can Vies s'estiguin fent obres que pertanyen a la segona fase i en canvi des de l'Ajuntament es digui que Can Vies resta fora d'aquesta fase.

En el proper Plenari del Districte que es realitzarà el 3 de març, el nostre grup demanarà aquestes dues convocatòries, tant en el prec que hem presentat sobre Can Vies, com en la proposta d'acord que hem presentat sobre l'arribada del metro als barris de La Marina.