Poda dels arbres i millores al barri d'Eduard Aunós

El Grup Municipal del Partit Popular a Sants-Montjuïc demana que es podin d'una vegada els arbres ubicats a la Plaça Falset, als habitatges d'Eduard Aunós. Alguns d'aquests es troben en molt mal estat i un va caure aquest passat estiu. Des de fa temps que els mosquits provinents dels arbres molesten i el problema radica sobretot en els arbres que són damunt dels bancs.  Es van podar els del carrer Sovelles i ara s'estan podant els del carrer Ulldecona, però encara els de la Plaça Falset continuen sense ser podats amb el perill que això pot acabar comportant. Aquesta poda segons es va informar als veïns estava prevista fer-la el passat mes de novembre. També cal reparar algunes de les lloses del terra que es troben en mal estat i que ja han provocat alguna caiguda, també dins de la Plaça dels esmentats habitatges d'Eduard Aunós.

Està molt bé urbanitzar el carrer Ulldecona i anunciar la setmana passada l'avantprojecte del futur Parc Central de La Marina. Però en canvi, la sensació és de no preocupar-se des de fa molt de temps del manteniment del barri i sobretot, del manteniment de l'interior de la plaça dels habitatges d'Eduard Aunós.

Un altre tema a resoldre és la neteja del solar que es troba al costat dels habitatges de la Colònia Bausili, a Eduard Aunós, al barri de la Marina del Prat Vermell.  Aquest solar anys enrere va ser la fàbrica coneguda como Tubos  Berman. La Colònia Bausili està formada per 22 habitatges que es troben entre el carrers Ulldecona i Cisell i el fet que aquest solar no estigui net provoca molèsties als veïns i veïnes  Aquest solar es troba entre els carrers Riudoms, Ulldecona i Cisell. El solar encara que es troba  tancat té molts matolls i brossa que cal netejar. Ara sembla que amb la urbanització del carrer Ulldecona potser es netejarà.

Caldria aprofitar el fet que s'estiguin fent aquestes millores al carrer Ulldecona i entorns per tirar endavant aquesta neteja completa del solar i arreglar les lloses i podar els arbres de la Plaça Falset. Està molt bé construir un nou barri però no ens oblidem de les persones que ja fa temps que hi viuen.

malestatlloseseduardaunosfebrerde2015-01

malestatlloseseduardaunosfebrerde2015-02

malestatlloseseduardaunosfebrerde2015-03

malestatlloseseduardaunosfebrerde2015-04

Fotos: Partit Popular de Sants-Montjuïc