Cal desencallar la construcció del nou camp de futbol de Magòria

Des del Partit Popular demanem que es desencalli la construcció del nou camp de futbol de Magòria, i així els equips i esportistes usuaris de l'antic camp puguin tornar al barri. A més reclamem, ja que és  absolutament necessari, destinar un espai provisional a Can Batlló per a la realització de la pràctica esportiva que mitigui una mica el dèficit d'instal·lacions esportives als barris de Sants i Sants-Badal entre d'altres.

Al darrer plenari del Districte, vam propossarun acord de l'Ajuntament amb la Generalitat, de cessió, per tal de desencallar  la construcció del camp de futbol de Magòria, així com instar a l'equip de govern del Districte a destinar un espai per a la pràctica esportiva dins de Can Batlló.

Un cop s'ha posat en funcionament el nou CAP de La Bordeta, cal continuar amb la construcció dels equipaments previstos, i el camp és un d'aquests. A més cal recordar que la ubicació del CAP sense res als voltants no facilita la seva seguretat, la qual cosa milloraria amb l´inici de la construcció i entrada en funcionament del nou camp.

L'Ajuntament va anunciar fa uns mesos la futura instal·lació a Can Batlló de diferents serveis i equipaments, com les oficines d'Hàbitat Urbà, l'escola de mitjans audiovisuals o un espai de lleure per a gossos, però continuem sense tenir cap notícia respecte als equipaments previstos dins del projecte urbanístic de Can Batlló-Magòria. Alguns d'aquests són per a persones amb discapacitat, el trasllat de l'escola Perú i la realització del nou camp de futbol de Magòria, entre d´altres, però actualment no hi ha cap data d'inici, ni tant sols calendari aproximat.

Al darrer plenari també vam demanar la convocatòria de la Comissió de Seguiment de Can Batlló, per parlar dels equipaments previstos al planejament de Can Batlló-Magòria i començar a treballar la realització en paral·lel d'algun/s d'aquests, als anunciats per l'Ajuntament, sense haver d'esperar al proper mandat municipal.  De la mateixa manera vam proposar que es comenci a treballar en la realització d'un pla de necessitats presents i futures d'equipaments esportius.