Turisme depredador o turisme sostenible? Aquesta és la qüestió

El turisme és una de les fonts d'ingressos que té la ciutat i un dels seus motors econòmics, però aquest no ha d'ésser l'únic. Barcelona, amb una important tradició industrial, tecnològica i del coneixement, no pot viure del monocultiu del turisme. Les conseqüències que comporta de precarietat laboral, de sobreexplotació dels recursos tan humans com ambientals, de l'increment de preus dels lloguers en determinades zones així com la transformació d'alguns barris en veritables parcs temàtics, amb la desaparició dels trets que defineixen la seva personalitat fonamentada en els veïns i veïnes, en les entitats culturals i esportives, en els seus edificis emblemàtics, en la  memòria històrica dels carrers i places i també en el comerç de proximitat, comporten un canvi del model de ciutat inclusiva diversa i complexa construït durant molts anys.

Darrerament, el govern municipal ha prioritzat el creixement de visitants, amb estratègies de promoció sota les directrius que ha dictat el sector hoteler i les influents cadenes comercials.

Davant del previsible col·lapse d'un model depredador del centre històric i dels llocs més emblemàtics internacionalment, ara es planteja l'extensió a la perifèria de  part del fluxe turístic.

Però, un cop més, no hi ha hagut un debat profund, una participació real per analitzar no sols la potenciació del turisme si no per valorar els efectes sobre les vides als barris. Calen plans d'usos participatius i consensuats amb la ciutadania. Cal un Consell de participació ampli amb associacions veïnals, entitats cíviques i sindicats per a fer seguiment de les polítiques relacionades amb el turisme de la ciutat, democratitzant el Consorci Barcelona Turisme sota la direcció del lobbie hoteler i l'assentiment municipal. Els poders públics i la ciutadania han de governar el turisme, i no que el turisme ens governi la ciutat.

En el nostre Districte patim molts dels efectes negatius del turisme , precarietat laboral, sorolls, trànsit, desaparició del comerç de proximitat, augment de preus, etc i pocs dels avantatges que ens podria aportar.

És lloable plantejar un pla de turisme pel Districte. Però ha de ser un pla que tingui en compte la opinió, la participació i el consens dels veïns i veïnes i les entitats , el Consell de Cultura del Districte o el de Qualitat de Vida i Esports, no només del Consell de Comerç i Turisme. L'atractiu dels nostres barris és la Cultura, l’Esport, el Patrimoni, les entitats, els projectes alternatius i sobre tot la seva gent.

Si es vol fer un pla de turisme “sostenible i responsable” cal pensar en futur i defugir de la immediatesa conjuntural  i pensar en les persones que vivim  i volem gaudir de la ciutat tot l'any  i que no ens sentim còmodes en els Parcs Temàtics, valorant tant els aspectes positius com negatius.