L'ascensor al metro de la Plaça de Sants

La parada de Metro de la Plaça de Sants que dóna servei a les línies 1 i 5 continua sense estar adaptada i sense ser accessible l´intercanviador que uneix aquestes. Això comporta greus molèsties per a les persones amb mobilitat reduïda, gent gran, mares, pares i avis amb cotxets de nens, que arriban fins i tot a no poder agafar ni baixar a la parada de Plaça de Sants i ho hagin de fer a la d´Hostafrancs.

Continua sense haver-hi cap ascensor que permeti a les persones esmentades abans i a qualsevol persona, accedir des del carrer al vestíbul ni a l´andana,  tant a la L-5 ( sortida Plaça de Sants)  ni a la L-1 ( sortida carrer de Sants). El mateix succeeïx amb l´intercanviador que uneix les dues línies, que continua sent inaccessible, ja que no s´han resolt les barreres arquitectòniques que té.

En el seu moment, l´adaptació completa d´aquest intecanviador es va endarrerir fins el 2014, malgrat que es preveia que a finals del 2012 tota la xarxa seria accesible. El nostre Grup Municipal ja va preguntar per escrit sobre aquesta qüestió al plenari del Districte de desembre del 2011 i ho vam tornar a fer al de  maig del 2013. Al plenari de fa dues setmanes  vam tornar a preguntar-ho i la resposta va tornar a ser que està fet el projecte però que no hi han diners per poder licitar l´obra.  El que hem preguntat en aquestes ocasions  és  quin era el calendari previst per instal·lar l´ascensor/s a la parada de Metro de la Plaça de Sants tant a la sortida de la L- 5 com a la sortida de la L-1, així com de fer accessible l´intercanviador de Plaça de Sants.

Queda pendent també fer l´adaptació de l´estació de la Plaça d'Espanya. Tant de l´intercanviador de les línies 1 i 3 com la instal.lació dels ascensors sortida Fira i Creu-Coberta. També falta de realitzar la instal.lació de l´ascensor que dóni servei a la parada de la L-5 a l´estació de Sants per accedir al vestíbul de l´estació. Actualment els viatgers tenen només sortida amb ascensor al carrer Numància, però a la banda de la L-3.

Cal valorar com a positiu el fet que actualment s´estigui  adaptant l´estació de metro del Poble-sec, però la Generalitat ha de tractar d´afrontar aviat l´adaptació de la parada de la Plaça de Sants i el primer pas ha de ser de comprometre´s a un calendari creïble d´execució, d´una obra que és molt necessària.