Un mur que cau, un altre que s’aixeca.

Fa uns quants mesos que s’estan fent les obres preliminars al cobriment de les vies del tren al pas pel nostre barri. Aquestes obres serviran per preparar el terreny on s’aixecarà el tristament famós calaix de formigó, també conegut com a “calaix de la vergonya”.


Justament fa uns dies que l’empresa que s’encarrega d’aquestes obres ha començat a enderrocar un mur que durant moltes dècades ha acompanyat la vida quotidiana de molts veïns. És el mur que recorre el carrer Antoni de Campmany, des de Badal fins a Riera Blanca.


Ara cau aquest mur, però no gaire lluny, s’aixecarà un altre. No sabem ni quan podrem veure urbanitzat aquest calaix, ni com serà en realitat aquesta rambla enjardinada. El que sabem és que en època de retallades, les obres encara duraran anys.