Parc Temàtic a Sants

Aconsello a tots els veïns de Sants que facin un volt pel carrer Antoni de Capmany , entre Badal i Riera Blanca . Ho faig , no per que li desitgi cap mal a ningú , si no per que crec que no hi ha dret a que les obres que s´ estan fent des de fa a prop de dos mesos a aquell indret , passin desapercebudes . A quina ciutat de joguina vivim ? .


Hi ha dret a que les maquines , molt perilloses , treballin a centímetres de la gent que passa pel carrer ? Hi ha dret a que a dues illes de cases, el veí que surt de casa seva només tingui un passadís metàl•lic de un metre d´ample en comptes de carrer ? Es normal que durant tot aquest temps, per llençar les escombraries haguem de fer veritables excursions ? Hem de fer escalada per arribar al metro ? Hom ha d´ acceptar amb estoïcisme les vibracions i sorolls a les vuit del matí, i pensar que si l´ ajuntament ens fa matinar, és per que siguem productius ? Ens ho hem d´ agafar com un esport de risc, el fet de que amb les tanques, velles, cargolades i rovellades, et puguis enganxar un peu en qualsevol moment o caiguis a una de les nombroses trinxeres ? És raonable que aquestes obres s´estiguin eternitzant, quan no són sinó el pròleg de les que han de venir per l´arribada de l´AVE?


Val la pena patir totes aquestes penalitats i moltes d´ altres per que, al cap i a la fi, el que ens vulguin plantificar davant de casa nostre sigui un mur de formigó, en comptes de soterrar les vies ? Dons la veritat, no . Només em faltaria que els veïns que viuen tota aquesta situació, es resignessin, i acceptessin la situació. No m´ ho podria creure. No dubto que, com jo, es rebel•laran i denunciaran la situació. Es per això que animo a tota santsenca i a tot santsenc a que visitin l´ area temàtica que el nostre generós ajuntament ens ha endossat al carrer Antoni de Capmany.