El projecte Gran Convivència arriba al barri de Sants: persones grans ofereixen una habitació a gent jove a canvi d'acompanyament

La proposta uneix la necessitat de fer front a la solitud no desitjada de la gent gran amb la voluntat d'accedir a un habitatge del jovent.

El projecte Gran Convivència arriba al barri de Sants: persones grans ofereixen una habitació a gent jove a canvi d'acompanyament
El projecte Gran Convivència arriba al barri de Sants: persones grans ofereixen una habitació a gent jove a canvi d'acompanyament

El projecte Gran Convivència començarà a funcionar al barri de Sants per tal de crear vincles entre la gent gran i el jovent. La proposta, iniciativa de Suara Cooperativa, uneix la necessitat d'acompanyament de les persones grans amb la voluntat d'accedir a un habitatge dels joves.

El projecte Gran Convivència consisteix en el fet que persones grans ofereixen una habitació del seu pis a gent jove amb necessitat de venir a viure al barri a canvi de companyia. D'aquesta manera, les persones grans estan acompanyades, tenen algú que els pot ajudar, o que els pot anar a fer la compra, i, per altra banda, el jovent no ha de pagar uns diners per un lloguer que sovint poden no tenir. "Des de Suara el que fem és connectar els dos perfils, gent gran que té aquesta sensació o necessita seguretat sobretot a les nits i gent que té una necessitat d'habitatge", explica l'Etel, coordinadora del projecte.

Per participar del programa cal posar-se en contacte amb Suara Cooperativa, l'entitat organitzadora, i explicar l'interès per formar-hi part. Un cop fet això, una professional de la cooperativa s'entrevista amb la persona interessada per conèixer el perfil, explicar els detalls i les condicions del programa i resoldre els possibles dubtes.

Sobre els requisits que cal complir, per la part de la persona que ofereix l'habitatge, cal tenir una habitació en condicions perquè s'hi pugui instal•lar una persona, i per part de la persona que busca habitatge el mínim seria poder acompanyar a les nits per donar seguretat. "Després poden pactar, per exemple, si la persona gran necessita algú que li faci companyia els dinars o algú que l'acompanyi un cop al mes al metge, això és quelcom que van pactant amb un contracte col•laboratiu", explica l'Etel.

En el cas que la persona encaixi amb el projecte, es busquen possibles candidats que siguin afins a l'estil de vida de l'altre i es fa una trobada amb cadascun dels candidats, oferint així la possibilitat de decidir amb qui es vol o no es vol conviure. Un cop iniciada la convivència, l'acompanyament de la professional no desapareix, sinó que en fa un seguiment per assegurar-se que es manté la bona relació i el respecte entre les parts.

L'Etel, comenta també que "aquest és un projecte que ja havia funcionat fa un temps" però que aleshores es pagava una petita quantia econòmica a tall de lloguer simbòlic. "Ara estem intentant testejar una nova modalitat en què no hi hagi intercanvi econòmic i sí una relació d'ajuda mútua", explica l'Etel, sobre el projecte Gran Convivència que començarà a caminar per primer cop al barri de Sants.

El projecte Gran Convivència arriba al barri de Sants: persones grans ofereixen una habitació a gent jove a canvi d'acompanyament