El CAP Bordeta-Magòria organitza un acte amb el veïnat per pensar solucions de millora de la salut al barri

L’envelliment, la solitud en la gent gran, l’ansietat, la depressió i el teixit associatiu s’han establert com a factors determinants que condicionen la salut als nostres barris.

Acte participatiu al CAP La Bordeta Magòria per pensar solucions de millora de la salut del veïnat
Acte participatiu al CAP La Bordeta Magòria per pensar solucions de millora de la salut del veïnat

El Centre d'Atenció Primària Bordeta-Magòria ha presentat al veïnat el Diagnòstic de Salut de l’Àrea Bàsica durant un acte que s'ha fet a l'EMAV de Can Batlló. Aquest diagnòstic recull quins són els principals factors determinants que condicionen la salut en els nostres barris, entre els quals es troben, l’envelliment, la solitud en la gent gran, l’ansietat i la depressió i el teixit associatiu. S’ha organitzat un acte participatiu amb el veïnat dels barris en què, de forma conjunta, s’han pensat quines propostes de millora s’hi poden fer per donar-hi solució.

El Diagnòstic de Salut consisteix un estudi destinat a mostrar l’estat actual de salut de la població i els factors que hi influeixen. “És una foto de la població. Ens diu d’on som, si tenim zones verdes, si hi ha habitatges amb ascensor, l’edat de la gent, el sexe, estils de vida, etc... Tots els condicionants de vida s’analitzen en un diagnòstic de salut”, explica Josep Mercader, infermer familiar i comunitari.

Els quatre factors que s’han determinat com a més condicionants en la salut del veïnat de l’Àrea Bàsica de Salut la Bordeta-Magòria han estat l’envelliment, la solitud en la gent gran, l’ansietat i la depressió i el teixit associatiu.

Respecte al que fa a l’envelliment de la població, al barri de La Bordeta hi ha una població més envellida que a Hostafrancs, i les dones estan per damunt dels homes. També s’observa que aquests barris tenen un índex d’envelliment del veïnat per damunt de la mitjana de Barcelona.

En relació amb el segon factor determinant, la solitud en la gent gran, veiem que Hostafrancs hi ha més persones grans que viuen soles respecte a la Bordeta. Pel que fa a districte estem lleugerament per sobre de Barcelona, per la qual cosa els barris de l’Àrea Bàsica de salut que engloba el CAP Magòria, La Bordeta i Hostafrancs, són dels barris de la ciutat amb més població d’edat avançada vivint sola.

L’ansietat i la depressió han pujat en el rànquing i ara ocupen el tercer lloc en aquest estudi de factors determinants. En aquest cas també se supera comparativament amb la ciutat de Barcelona i en el cas de les dones l’índex és molt més elevat.

Finalment, s’atribueix com un dels factors determinants en la salut del veïnat el teixit associatiu dels barris. La Mireia, membre del CAP Bordeta-Magòria explica que “la informació existeix, hi ha un gran teixit, però no arriba a tothom. Malgrat els grans recursos que tenim, no acaben de conèixer-se”. “Hi ha una necessitat de millorar la informació de tot el que podem fer als nostres barris”, afegeix.

En l’acte participatiu s’hi ha exposat totes les dades d’aquest estudi i els resultats que se n’han extret, i un cop finalitzat s’ha dividit al veïnat en quatre grups per pensar de manera conjunta solucions i propostes de millora per a reduir l’impacte en la salut dels veïns i veïnes d’aquests factors determinants.

Acte participatiu al CAP La Bordeta Magòria per pensar solucions de millora de la salut del veïnat
Acte participatiu al CAP La Bordeta Magòria per pensar solucions de millora de la salut del veïnat
Acte participatiu al CAP La Bordeta Magòria per pensar solucions de millora de la salut del veïnat
Acte participatiu al CAP La Bordeta Magòria per pensar solucions de millora de la salut del veïnat
Acte participatiu al CAP La Bordeta Magòria per pensar solucions de millora de la salut del veïnat
Acte participatiu al CAP La Bordeta Magòria per pensar solucions de millora de la salut del veïnat
Acte participatiu al CAP La Bordeta Magòria per pensar solucions de millora de la salut del veïnat
Acte participatiu al CAP La Bordeta Magòria per pensar solucions de millora de la salut del veïnat