El veïnat dels barris del Poble-sec, la Marina i Hostafrancs els més vulnerables del districte amb una renda mitjana baixa

Segons l'Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona, en la qual es descriu la situació i condicions en què viuen els barcelonins i barcelonines.

L’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona situa el risc de pobresa relativa en un 21,7%
L’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona situa el risc de pobresa relativa en un 21,7%

L’Oficina Municipal de Dades ha publicat l’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona, en la qual es descriu la situació i condicions en què viuen els barcelonins i barcelonines. Aquesta enquesta mostra una pobresa relativa d’un 21,7%, i ubica els barris del Poble-sec, la Marina i Hostafrancs en la franja de renda mitjana baixa.

Tot i que no totes les dades ni indicadors de l’estudi estan territorialitzats, ja que aquesta dona valors generals de la ciutat, sí que especifica quins barris del districte de Sants Montjuïc es troben en una situació més vulnerable, i, per tant, en la franja de renda mitjana baixa. Les dades es comparen amb les xifres del 2017, any en què es va fer la darrera enquesta. En aquest cas la pobresa relativa, situada ara en un 21,7%, descendeix respecte fa 5 anys, quan estava situada en un 23,8%. També ha baixat l’indicador de privació de material severa, d’un 7,5% a un 7%. Aquest valor indica que un set per cent de les llars de la ciutat no poden accedir a 4 ítems bàsics considerats internacionalment, entre els quals es troben la possibilitat d’anar de vacances una vegada a l’any, no poder permetre’s disposar d’un vehicle, o la possibilitat de fer front o no a una despesa imprevista d’uns 700 euros.

La gerent del districte, Aïda Guillén, ha assegurat que “l’Ajuntament està treballant des de diferents fronts per atendre les situacions de vulnerabilitat que es donen a la ciutat i sobretot per reduir aquestes desigualtats socioeconòmiques”. Entre les tasques que destaca la gerent santsenca es troba l’ampliació del servei de teleassistència, beneficiant-se’n 108.000 persones, o els 41,7 milions d’euros que l’any passat es van destinar a ajuts d’emergència.

Un dels factors clau en l’àmbit de la pobresa és l’habitatge, al qual Aïda Guillén també n’ha fet referència. “S’ha treballat amb un nou contracte de la unitat antidesnonament, que des de l’any 2016 ha acompanyat a més de 13.000 desnonaments i que ha aconseguit ajornar 9 de cada 10 processos de desnonament,” ha explicat.