Com serà la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial de Sants i Hostafrancs?

El projecte, que surt d’un procés participatiu amb veïnat i entitats, compta amb un pressupost d’1,1 milions d’euros i es preveu que es licitin les obres a principis de 2023

Aprovada la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial
Aprovada la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial

El Parc de l’Espanya Industrial ja té aprovat un avant-projecte de remodelació, un cop fet un procés participatiu amb el veïnat i les entitats del barri. La previsió és que les obres es licitin a principis de 2023, amb una durada estimada de dotze mesos, i compta amb un pressupost d’1,1 milions d’euros.

L’objectiu d’aquesta proposta és la de reordenar els usos del parc, concentrant-ne els esportius en l’àmbit central del parc. La remodelació sumarà a l’actual pista de bàsquet una pista multifuncional d’esports, la millora de la zona de petanca i la reubicació de les taules de ping-pong. També s’afegeix una proposta molt demandada pel veïnat jove del barri, que és la creació d’un espai de cal·listènia.

La gerent del districte de Sants Montjuïc, Aida Guillén, ha fet referència a l’espai de zona verda que hi haurà al parc, que seran 5.800 metres quadrats. “Es milloraran plantes arbustives i es complementarà el bosc mediterrani existent, a un de més adaptat al nostre clima”, afegeix la gerent. També ha explicat que la zona de gossos s’amplia i passa a ubicar-se a la banda oposada d’on és ara.

Finalment, en la proposta de remodelació del Parc de l’Espanya Industrial s’hi preveu una millora dels accessos i dels elements de seguretat i tancament, alhora que una millora general de l’enllumenat. També  es repararan els desperfectes de les grades i s’hi instal·laran uns lavabos públics.

Els veïns i veïnes de Sants i Hostafrancs esperen que la remodelació es faci com més aviat millor i que ajudi a la convivència al barri. Josep Espín, president de la Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs, assegura que “ens sembla que encara queda alguna cosa per acabar de polir, tot i que sabem que una millora requereix més inversió i en principi no està previst amb aquest projecte”. “És important que si aquestes actuacions es fan, que siguin còmodes per al veïnat, que tothom sàpiga cuidar el parc, tant el veïnat com l’administració qui haurà de posar mesures dissuasòries”, afegeix el president de la FAECH.

També des de l’Associació de Veïnes i Veïns d’Hostafrancs s’ha fet una reunió per definir el posicionament del veïnat, en la que s’ha parlat que el parc necessita vigilància. “El que ha estat unànime de tot el veïnat és que al parc s’hi ha de posar vigilància, i que aquesta vigilància surti del pla d’ocupació. Alhora que es mantindria i conservaria el parc, també es donaria feina a persones, que avui en dia és molt necessari”, comenta Conxita Pérez, presidenta de l’AVVH.

Aprovada la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial
Aprovada la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial
Aprovada la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial
Aprovada la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial
Aprovada la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial
Aprovada la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial
Aprovada la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial
Aprovada la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial
Aprovada la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial
Aprovada la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial
Aprovada la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial
Aprovada la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial
Aprovada la remodelació del Parc de l’Espanya Industrial