3a Trobada de la Muixeranga de Barcelona al barri de Sants

Breus