Festa suport a Can Piella a Can Batlló del barri de la Bordeta

Breus