Sessió informativa sobre la urbanització del Parc de Can Batlló de la Bordeta

Breus