Reportatge fotogràfic del concert de Sant Esteve de la Coral Sant Medir

Breus