Reportatge fotogràfic del Concert de Sant Esteve de la Coral Sant Medir

Breus