Reportatge de BTV-Sants-Montjuïc sobre els refugis a Sants, Hostafrancs i La Bordeta

Breus