L’estació d’autobús de Sants, la pitjor d’Espanya

L'actual estació d'autobusos


Suspens baix. Ni tan sols aprovat. L’examen que la revista Consumer (Revista Consumer, del Grup Eroski) ha publicat a la seva edició electrònica de desembre (número 83) es va efectuar el novembre passat sobre 21 estacions d’autobús i 19 de ferrocarril de tot l’Estat. La primera conclusió és que les estacions d’autobús obtenen pitjor nota que les de tren: suspenen el 42% de les d’autobús, mentre que només el 10% de les de tren no passen l’examen de Consumer.

Les d’autobús, la de Sants és la més pèssima, tot el contrari que la de Renfe, que és la segona més valorada, després de la de Màlaga. Els barems que s’han emprat per fer l’anàlisi són, entre d’altres, la comoditat de les instal·lacions, l’accessibilitat, la netedat i la conservació, la quantitat i la qualitat de la informació que ofereixen, l’estat en què es troben i els serveis que proporcionen als viatgers. La seguretat és el punt més negre. En la majoria de les terminals de bus es troben a faltar càmeres de videovigilància, recomanacions en cas d’incendi i personal de seguretat. A la de Sants, a més, no hi ha extintors.