Concert amb l'Orquestra Diversiones i Punxadiscos Sants 3 Ràdio a la Festa Major d'Hostafrancs (08-10-2022)