Presentació de l'avantprojecte de transformació de l'Estació de Sants i entorns (16-09-2022)