Ofrena a Sant Bartomeu a l'Església de Santa Maria de Sants amb motiu de la Festa Major de Sants (24-08-2022)