Mostra de Comerç al carrer Creu Coberta (07-05-2022)