Primera Trobada d’Havaneres dels Països Catalans a les Cotxeres de Sants i el Mercat de Sants (09-04-2022)