Entrega dels Premis Populars de Guarniment de Carrers de la Festa Major de Sants

Breus