Avís legal

Informació sobre el titular del lloc web

EL3.CAT - Portal de notícies de Sants-Montjuïc
C/Constitució 17, 7a planta.
08014 Barcelona – Catalunya
Telèfon: 93 298 19 19
Correu electrònic:  noticies(a)el3.cat

 

Informació sobre el lloc web

L’utilització d’aquest lloc web és gratuïta.

El web ofereix notícies del districte de Sants-Montjuïc, de les entitats i institucions dels barris de Sants, Hostafrancs, la Bordeta, Badal, Font de la Guatlla, Poble-sec i la Marina. Així mateix hi ha un espai d'agenda d'activitats, videos, enquestes, opinions i altres serveis destinats a difondre la realitat social, cultural, associativa, esportiva, política i institucionals del districte tercer de Barcelona.

Aquest lloc podrà contenir “links” a altres llocs webs, creats amb el criteri que són d’interès pels usuaris i usuàries. No obstant el titular del web no es fa responsable dels seus continguts en cas que siguin ofensius, erronis o de cap interès per l’usuari/a.

Propietat intel·lectual

El lloc web, incloent el títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació,edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del TITULAR del lloc web o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial,ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del TITULAR del lloc web. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. 

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al TITULAR del lloc web i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. El TITULAR del lloc web autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal.

Queda totalment prohibit distribuir, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines, excepte sota l’autorització expressa i per escrit del TITULAR del lloc web. L’usuari podrà lliurament, i per ús personal, copiar en el seu ordinador o bé obtenir una còpia impresa de les pàgines i pantalles a les que pot accedir. Queda especialment prohibida qualsevol còpia, reproducció, distribució i ús per qualsevol mitjà de les imatges, logotips o altres signes identificatius d'aquest lloc web.

Protecció de dades personals

En aquest lloc web existeixen tres pàgines (contacte, enviar acte agenda i subscripció butlletí) amb un formulari mitjançant el qual es demanen dades bàsiques personals dels usuaris/de les usuàries, que transmet al titular del lloc web per tal de rebre o enviar informació diversa sobre els nostres barris, notícies i activitats. En compliment de la RGPD, les dades enviades quedaran incorporades a un fitxer automatitzat. El TITULAR del lloc web garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal rebudes. El TITULAR del lloc web podrà enviar informació de les activitats que organitzem, notícies, opinió i agenda dels nostre districte. En cap cas cedirà les dades a tercers. En cas de no voler rebre cap informació s’haurà de comunicar per escrit o per correu electrònic al titular del lloc web.

Comunicació d’activitats de carácter ilícit i inadequat

En cas que l’usuari/a del lloc web tingui coneixement o consideri que existeixen continguts il·legals o inadequats en aquest lloc web, o en qualsevol dels llocs webs que es poden accedir mitjançant aquest espai web, es prega ho comuniqui al TITULAR del lloc web per escrit o per correu electrònic.

Limitació de responsabilitats

El TITULAR del lloc web no es responsabilitza del bon funcionament del lloc web, dels possibles errors i de les actualitzacions dels seus continguts, de l’existència de virus o altres elements que poden causar danys  en els sistemes fitxers o documents dels usuaris/es. L’usuari/a que utilitza aquest lloc web ho fa de forma voluntària, informat/da  de la limitació de responsabilitats del seu titular i pel seu compte i risc.